fbpx

Италија на врвот на Европа за земјоделска додадена вредност во 2023 година

Енергија - јуни 23, 2024

Во европската економска панорама од 2023 година, Италија постигна важна позиција во однос на додадената вредност на земјоделството, се вели во најновиот извештај објавен од Истат.

Овој резултат ја нагласува важноста и конкурентноста на италијанскиот земјоделски сектор во рамките на Европската унија, нагласувајќи го постојаниот раст и силната способност за создавање вредност. Вкупната вредност на земјоделското производство во ЕУ27 во 2023 година беше 537 милијарди евра, бројка што остана суштински непроменета во споредба со претходната година. Во овој контекст, земјите-членки покажаа различна динамика. Најголем пораст на вредноста на производството забележаа Португалија и Романија, а најзначаен пад претрпеа Данска и Полска.

Франција се потврдува како лидер во Европа за земјоделско производство, со вредност од 96 милијарди евра, што претставува приближно 18% од вкупниот број на 27 ЕУ. Следува Германија со 76,6 милијарди евра (14,3%), Италија со 71,9 милијарди евра (13,4%), Шпанија со 65,5 милијарди евра (12,2%), Полска со 39,5 милијарди евра (7,3%) и Холандија со 36,7 милијарди евра (6,8%) ).

Овие податоци нагласуваат како земјоделството продолжува да биде клучен економски сектор за многу европски земји, не само поради економската вредност што ја генерира, туку и поради неговата способност да го поддржи вработувањето и да придонесе за безбедноста на храната.

Земјоделска додадена вредност во Европа

Во 2023 година, додадената вредност на земјоделството во ЕУ27 достигна 225,6 милијарди евра, што претставува зголемување од 2,1% во споредба со 2022 година. Франција останува во водство со додадена вредност од 39,2 милијарди евра, што е еднакво на 17,4% од вкупниот број на ЕУ27. Сепак, Италија значително го намали јазот, достигнувајќи додадена вредност од 38,2 милијарди евра, 16,9% од вкупниот европски. Шпанија со 33,2 милијарди евра (14,7% од ЕУ) ја престигна Германија, која изнесуваше 31,1 милијарди евра (13,8% од ЕУ).

Улогата на Италија во европскиот земјоделски контекст

Италија, со своите 13,4% од вкупната вредност на европското земјоделско производство и 16,9% од додадената вредност, ја потврдува својата стратешка важност во земјоделскиот пејзаж на ЕУ. Овие податоци го одразуваат не само квантитетот на производството, туку и способноста на италијанскиот земјоделски сектор да генерира вредност преку иновации, квалитет и одржливост.

Фактори кои придонесуваат за успехот на италијанското земјоделство

Диверзификација на културите:

Италија е позната по разновидноста на своите култури, кои се движат од житарки до специјализирани култури како вино, маслиново масло, овошје и зеленчук. Оваа диверзификација помага да се ублажат ризиците поврзани со флуктуациите на пазарот и неповолните временски услови.

Квалитет и традиција:

Производите како виното, сирењето и италијанското маслиново масло се познати низ целиот свет по нивниот квалитет и вековните традиции. Брендот „Made in Italy“ претставува значајна додадена вредност што придонесува за одржување на висока меѓународна побарувачка.

Иновации и одржливост:

Италијанското земјоделство значително инвестираше во иновативни технологии и одржливи земјоделски практики. Ова не само што ја подобрува продуктивноста, туку и еколошката одржливост на секторот.

Политики за поддршка:

Националните и европските земјоделски политики одиграа клучна улога во поддршката на италијанските земјоделци, преку субвенции, програми за рурален развој и заштитни мерки од пазарни кризи.

Идни предизвици и можности

И покрај неговите успеси, италијанскиот земјоделски сектор се соочува со неколку предизвици, вклучувајќи ги климатските промени, нестабилноста на цените на земјоделските производи и потребата да се продолжи со иновации за да се одржи конкурентноста. Сепак, овие предизвици претставуваат и можности за понатамошно подобрување на одржливоста и ефикасноста на секторот.

Извештајот на Истат потврдува дека Италија е на врвот на европското земјоделство, не само според производната вредност, туку и по создадената додадена вредност. Овој успех е резултат на комбинација на фактори кои се движат од диверзификација на културите до квалитетот на производите, од иновации до одржливост. Гледајќи кон иднината, италијанското земјоделство има потенцијал да продолжи да расте и да ја зајакнува својата водечка позиција во Европа, успешно соочувајќи се со предизвиците и искористувајќи ги можностите што ќе се појават.

 

Алесандро Фиорентино