fbpx

Работа заедно со Европа за иднината на менталното здравје: императив за сите

Здравје - мај 14, 2024

Европската недела на ментално здравје 2024 се приближува, а оваа година темата „ко-создавање“ одекнува со особена сила.

Тоа е повик за соработка, покана до сите оние кои се грижат за менталното здравје да се здружат за да развијат и имплементираат политики и програми насочени кон промовирање на трајна психолошка благосостојба за сите.

Реалноста на менталното здравје е комплексна мрежа од предизвици и можности што вклучува поединци од сите возрасти и социо-економски средини. Од млади до постари луѓе, од работници до семејства, никој не е имун на влијанијата на менталното здравје. И додека технологијата и социјалните промени продолжуваат да го трансформираат начинот на кој живееме, императив е да им пристапиме на новите предизвици со начин на размислување за соработка и иновации.

Една од клучните точки што ќе се решат за време на Неделата на ментално здравје 2024 година ќе биде важноста од раните интервенции и навремената поддршка. Премногу често, раните знаци на ментален стрес се игнорираат или занемаруваат, што доведува до посериозни проблеми со текот на времето. Поттикнувањето на култура каде што луѓето се чувствуваат удобно да бараат помош и да ја добијат навремено е од клучно значење за менталното здравје на едно општество.

Во оваа насока, Европската унија постигна важен напредок во областа на менталното здравје. Преку програмата EU4Health, милиони евра се инвестирани за да се идентификуваат празнините во постоечките услуги и да се изградат капацитети во секторот за ментално здравје. Обуката на здравствените работници и професионалци, вклучувајќи ги наставниците и социјалните работници, е препознаена како критична област во која треба да се инвестира. Опремувањето со вештини за препознавање и управување со предизвиците за менталното здравје е од клучно значење за да се обезбеди правичен и навремен пристап до нега.

Друг клучен аспект на ефективно заедничко создавање е борбата против стигмата и дискриминацијата поврзани со менталното здравје. Премногу често, луѓето кои страдаат од психолошки или психијатриски проблеми се соочуваат со предрасуди и социјален острацизам, што може да го попречи нивното закрепнување и благосостојба. Работата заедно со националните власти за да се развијат насоки и политики кои промовираат вклучување и разбирање е од суштинско значење за создавање на подобредојдено и поддржувачко општество за сите.

Но, менталното здравје не може да се решава само на институционално или владино ниво. Тоа е заложба која ја вклучува целата заедница, од училишта до компании, од граѓански организации до семејства. Училиштата мора да бидат места каде младите луѓе не само што стекнуваат академско знаење, туку и учат животни вештини, вклучувајќи емоционално управување и ментална отпорност. Работните места мора да бидат средини што ја промовираат благосостојбата на вработените, обезбедувајќи поддршка и ресурси за справување со стресот и исцрпеноста.

Друга област со посебен фокус е менталното здравје на ранливите групи, како што се децата и бегалците. Пандемијата „Ковид-19“ и другите глобални кризи ги влошија постојните нееднаквости, оптоварувајќи ги ресурсите и капацитетите на најранливите заедници. Од суштинско значење е да се осигура дека овие луѓе ја добиваат потребната поддршка за да се справат со уникатните предизвици со кои се соочуваат, и преку посветени услуги за ментално здравје и преку пошироки политики кои се однесуваат на основните причини за нивната ранливост.

Промовирањето на истражувањето и иновациите за менталното здравје е од клучно значење за да се обезбеди континуиран напредок во третманот и превенцијата на менталните нарушувања. Инвестирањето во истражувачки програми кои истражуваат нови терапии и пристапи за третман може да доведе до поефикасни и насочени решенија за оние кои страдаат од проблеми со менталното здравје.

Европската недела на ментално здравје 2024 не потсетува дека менталното здравје е заедничка одговорност која бара колективна посветеност. Само преку кокреирање на политики, програми и практики кои промовираат разбирање, вклучување и поддршка, можеме да се надеваме дека ќе создадеме иднина во која секој ќе може да ужива добро ментално здравје. Тоа е амбициозна цел, но која дефинитивно вреди да се стремиме за доброто на сите.

Алесандро Фиорентино