fbpx

Det italienska finansdepartementet väljer konsortiet Certares-Air France-Delta för förvärvet av Air Ita.

Handel och ekonomi - september 19, 2022

Genom detta val uppnår MeF (ekonomi- och finansministeriet) största möjliga deltagande för att Air Ita skall kunna definieras som ett fortsatt italienskt företag.

Fram till för några dagar sedan tycktes MSC:s och Lufthansas förslag ha en fördel i ärendet om förvärvet av det nya italienska nationella flygbolaget ITA Airways, som tillhör det civila transportbolaget Ita s.p.a., men enligt en institutionell not verkar det italienska ekonomi- och finansministeriet från och med den 31 augusti ha inlett exklusiva förhandlingar med konsortiet Certares-Delta-Air France.

Beslutet, som var något oväntat för vissa analytiker, fattades med tanke på de villkor som de konkurrerande grupperna föreslog, och den italienska regeringen föredrog, i egenskap av offentlig aktieägare, att fortsätta förhandlingarna med det konsortium som kunde garantera MeF större kontroll (45 %) jämfört med de 20 % som MSC och Lufthansa erbjöd.

De båda konsortier som tävlar om förvärvet har värderat det italienska flygbolaget till 950 miljoner euro och den amerikanska fonden Certares, som grundades 2012 i New York, har kontor i Luxemburg och Milano och ett marknadsvärde på 10 miljarder dollar, skulle vara beredd att betala 600 miljoner euro (utöver eventuella framtida bonusar om Ita uppnår goda ekonomiska resultat) för 55 procent av bolaget, med möjlighet för den italienska staten att ha två av fem ledamöter i styrelsen med omfattande vetorätt i fråga om industriella och strategiska val samt utnämning av en betrodd ordförande för hela bolaget. Air France, som redan tidigare har haft ett aktivt samarbete med Alitalia och som alltid har förklarat sitt intresse för att fördjupa samarbetet när det gäller hanteringen av flygtrafiken till och från det italienska territoriet under de kommande månaderna, skulle delta med 9,9 % av aktierna och Delta med 5 %, vilket skulle minska Certares andel till 40,1 %.

Det erbjudande som Lufthansa och MSC lade fram innebar en betalning på cirka 850 miljoner euro för en andel på 80 procent och inte tillräckliga garantier för att den italienska staten skulle få beslutsbefogenheter när det gäller val, t.ex. det långvariga problemet med uppsägningar, vilket skulle ha skapat ett visst missnöje bland de fackföreningar och sammanslutningar som arbetar för att skydda de italienska flygbolagen.

Lufhtansa och MSC har genom ett officiellt meddelande låtit meddela att de anser att deras erbjudande fortfarande är det mest fördelaktiga för Air Ita, även om en nästan fullständig privatisering av ett nationellt flygbolag med en oöverskådlig potential som det italienska kanske inte alls är särskilt fördelaktigt.

Lufhtansa förstår att det italienska ekonomi- och finansministeriet vill satsa på ett erbjudande som garanterar ett större deltagande och betydande beslutsbefogenheter. Den tyska koncernen behåller dock en utmärkt position på den italienska marknaden tack vare de varumärken som redan förvaltas, däribland Air Dolomiti med cirka 4 miljoner passagerare och mer än 130 dagliga avgångar från 21 olika destinationer.

Besluten om förvärvet är upp till den nuvarande italienska ekonomiministern som eventuellt skulle kunna underteckna ett enkelt samförståndsavtal som, även om det är viktigt, inte skulle binda den tillträdande regeringen att faktiskt sälja Air Ita eller som skulle kunna fastställa en preliminär handling som skulle vara bindande och som, i händelse av att den nya regeringen skulle besluta att avbryta förhandlingarna, skulle ge ett miljonbelopp i straffavgift till förmån för de potentiella köparna.

Med valen i antågande blir Air Ita-frågan avgörande för den inneboende betydelsen av ett förvärv av denna storlek och hanteringen av de inblandade parterna kommer att vara avgörande för att undvika att samla in ännu en flopp och för att definiera ett avtal som garanterar den kontroll av staten som är nödvändig för att definiera verkligt italienska det viktigaste flygbolaget på halvön. Ett flygbolag som helt och hållet förvaltas av den italienska regeringen har alltid verkat föga pragmatiskt och svårt att genomföra. Därför är det viktigt att ha pålitliga partner som verkligen bryr sig om företagets framgång.

Författare: Alessandro Fiorentino

The text was translated by an automatic system