fbpx

Europeisk pakt om asyl och invandring: Otillräckliga och nedslående förbättringar

Juridisk - april 20, 2024
Inmigrantes ilegales llegando a Canarias

Denna april 2024 kommer att gå till historien i Europeiska unionens korta historia. Slutligen lade Europaparlamentet, efter sin överenskommelse med Europeiska unionens råd, fram den så kallade pakten om asyl och invandring för debatt och omröstning i plenum. Det är ett paket med upp till nio lagstiftningsreformer som sträcker sig från reformen och uppdateringen av fingeravtrycksdatabaser för asylsökande och olagliga invandrare (Eurodac) till ett direktiv som reglerar mottagningsvillkoren för personer som ansöker om internationellt skydd. . .

In i det sista spred pressen i Bryssel, under påtryckningar från icke-statliga organisationer, sammanslutningar och organisationer med anknytning till invandring, ryktet att Europaparlamentet inte skulle godkänna pakten, som redan hade godkänts av rådet. Det var utan tvekan veckans, månadens och årets fråga, och tillsammans med den katastrofala gröna pakten, som har ödelagt jordbruks- och boskapssektorn i många länder, lagstiftarens fråga.

Den radikala vänstern visste som vanligt inte hur de skulle hantera den nya pakten och ställde till med en scen i plenisalen i Bryssel, precis när parlamentsledamöterna just hade röstat för den första av texterna. I det ögonblicket stod det klart för alla att de texter som lagts fram för omröstning skulle gå igenom. Efter några minuters skrikande och löjeväckande spektakel fortsatte omröstningen.

Alla förordningar och direktiv kommer att godkännas, med en större eller mindre skillnad i omröstningar, men det fanns inga särskilda tecken på glädje eftersom pakten som helhet lämnar alla otillfredsställda. Den mest radikala europeiska vänstern – som ingår i den socialdemokratiska gruppen, Vänstern, De gröna – protesterade mot reformen av Eurodacförordningen och mot reglerna om det nya förfarandet för gränskontroll och kontroll av invandrares och asylsökandes identitet. De var övertygade om att de skulle kunna blockera situationen eller, i förekommande fall, konsolidera den stora koalition mot medel- och folkklassen som de har byggt upp med liberaler och en betydande del av Europeiska folkpartiet under denna mandatperiod. De var övertygade om att deras tes om öppna dörrar, papper åt alla och att problemet med illegal invandring är gränspolisen skulle segra. Deras ansikten av förvirring och ilska var tydliga. Men det var ingen glädje på den högra sidan av kammaren heller, eftersom införandet av obligatorisk solidaritet med omlokaliseringar av migranter som tydligt inkräktar på den nationella suveräniteten är en röd – eller svart – linje för många nationella delegationer.

Men sanningen är att gatan har vunnit igen. Närheten till valet till Europaparlamentet – och trycket från konservativa, patriotiska, identitära och suveränistiska partier som har gjort gränskontroll och kampen mot olaglig invandring till sin främsta paroll -, den växande osäkerheten i europeiska städer och det faktum att invandringsfrågan bryter mot ”höger-vänster”-systemet, eftersom den också påverkas av huruvida ett land är ett gränsland eller inte, dvs. ett land vars gränser utgör Europas yttre gräns. Från Spanien till Finland, via Italien, Grekland, Ungern, Rumänien, Polen och Frankrike finns det otaliga medlemsstater där den påtvingade invandringen upplevs med särskild intensitet eftersom de utgör mer eller mindre permanenta vägar för massiv och okontrollerad inresa av olagliga invandrare och asylsökande.

Varför otillräcklig och en besvikelse? Främst för att den viktigaste och mest avgörande reformen för att säkerställa en effektiv invandringskontroll, reformen av återvändandedirektivet, redan från början togs bort från ”asylpaketet”, eftersom förhandlingarna har avstannat och kommissionen inte har kunnat lägga fram ett lämpligt förslag.

De åtgärder som kan främja återvändande – snarare än interna förfaranden – är i vilket fall som helst avtal med tredje land, och dessa genomförs inte, antingen på grund av kommissionens oförmåga eller på grund av bristande politisk vilja hos de berörda nationella regeringarna, som i fallet med Marocko och Spanien; till skillnad från till exempel Italien med Meloni, som främjar avtal med Tunisien, Egypten eller Albanien för att underlätta återvändande, för kontroll av invandring eller till och med för att söka en mer eller mindre hållbar lösning på den massiva och oordnade invandringstrafikstockningen.

Om ni vill, eftersom detta utan tvekan är den viktigaste frågan i år, kommer jag att fortsätta att kortfattat berätta för er vad denna asyl- och invandringspakt består av, vilka åtgärder som a priori verkar vara bra och vilka som inte är det. Naturligtvis med hänsyn till majoriteten av européerna, som kräver effektiva åtgärder från politikerna för att bringa ordning i decennier av kaos och brist på kontroll.