fbpx

Kapitulation är inte fred. Frihet är inte gratis

Politik - februari 25, 2024

”Frihet är aldrig gratis. Det är en rättighet som måste försvaras med mod och beslutsamhet.” Detta var orden från G7-ländernas ordförande Giorgia Meloni under gårdagens möte i Kiev, där hon förnyade sitt stöd för Ukrainas sak.

Två år efter inledningen av den rysk-ukrainska konflikten ville den italienska premiärministern, Giorgia Meloni, anordna ett av de första G7-mötena under det italienska ordförandeskapet i Kiev. En plats full av betydelse, för Europa men också för hela världen. Scenarier om förödelsen i ett krig som än idag, sedan den 24 februari 2022, fortsätter att se två världar stå mot varandra: å ena sidan den fria världen, som kämpar för att försvara respekten för internationell rätt och frihet, å andra sidan de som skulle överväldiga de svagare med våld.

Det var den 24 februari 2022 som Rysslands president Vladimir Putin tillkännagav inledningen av vad han försökte kalla en ”särskild militär operation” i Ukraina, som i stället var en verklig storskalig invasion av ukrainskt territorium. En händelse som oundvikligen markerade en vändpunkt i den internationella politiken. Det gick några veckor innan det ukrainska folket inledde sin motoffensiv mot Ryssland. En ”operation” som enligt Kremls prognoser – eller kanske avsikter – skulle ha avslutats på kort tid, ett blixtkrig. Den senare hypotesen försvann dock inom några dagar.

De sociopolitiska och ekonomiska konsekvenserna av denna konflikt har haft en störande inverkan inte bara på Ukraina utan också på Italien och hela Europeiska unionen. Ukraina, en nation som kämpar för sin frihet, värdighet och suveränitet, har drabbats av de mest direkta konsekvenserna av konflikten. Ett krig som har inneburit och innebär enorma kostnader, både i form av människoliv (det är inte lätt att verifiera de uppskattningar som kommer om antalet dödade i konflikten som kan variera avsevärt beroende på källa) och i form av människoliv (det är inte lätt att verifiera de uppskattningar som kommer om antalet dödade i konflikten som kan variera avsevärt beroende på källa). Enligt färska uppgifter i Wall Street Journal och New York Times, som bygger på bedömningar som gjorts av den amerikanska underrättelsetjänsten, kan det uppskattas att omkring 315 000 ryska soldater har skadats eller dödats sedan invasionen inleddes; på den ukrainska fronten uppskattar däremot den amerikanske generalen Mark Milley antalet dödade till omkring 100 000 ukrainska soldater och 40 000 civila som deltog i konflikten) och på ett socialt men också ekonomiskt plan. När det gäller den sista aspekten har Ukraina, som redan befinner sig i ett särskilt bräckligt läge, noterat en ytterligare försvagning. Men det ukrainska folkets motstånd visade världen styrkan i deras beslutsamhet och kärlek till friheten och sitt land.

President Zelenskys roll

Under dessa två år av krig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj spelat en avgörande roll som har gjort det möjligt för hans nation att vara närvarande och huvudperson i de viktigaste internationella sammanhangen i närvaro av och tillsammans med de största världsmakterna. Visst fanns det många svårigheter under denna period, men president Zelensky fortsatte med beslutsamhet att stödja sin sak och leda det ukrainska folket.

Det internationella svaret: EU och USA

En sak som omedelbart fann en stark allierad i det västerländska samhället. I synnerhet Förenta staterna och Europeiska unionen spelade en grundläggande roll för att stödja det ukrainska folket under denna konflikt. Enligt Kiel Institute for the World Economy har Förenta staterna redan gett 71 miljarder dollar i stöd till Ukraina, medan de stater som tillhör Europeiska unionen har gett över 60 miljarder dollar. Ett stöd som inte bara tog sig uttryck i rent ekonomiska termer utan också genom inbjudan till militärt bistånd. Särskilt Europeiska unionen har intensifierat sitt politiska, humanitära och ekonomiska stöd med sikte på framtiden, med återuppbyggnaden av det ukrainska territoriet och den sociala strukturen så snart konflikten är över. Bara under den senaste månaden nådde Europeiska rådet en överenskommelse om en fond på 50 miljarder för att finansiera Ukraina under de kommande fyra åren. Det var ordförande Charles Michel som gjorde tillkännagivandet strax efter rådets öppnande.

Sanktioner mot Ryssland

Samtidigt som EU direkt stödde Ukraina införde man kraftiga sanktioner mot Ryssland, i syfte att begränsa handeln och minska tillgången på resurser och råvaror till Ryssland, med den tydliga avsikten att undergräva landets ekonomiska stabilitet och därmed äventyra Kremls krigsplaner. Men som väntat var de ekonomiska återverkningarna också påtagliga för många europeiska länder. Italien, bland andra, var till stor del beroende av rysk naturgas, vilket ledde till en oundviklig dramatisk ökning av energiförsörjningskostnaderna. Kort sagt har konflikten ställt de europeiska regeringarna inför en stor utmaning: att balansera energibehoven med den grundläggande betydelsen av att stödja och backa upp Ukraina mot den ryska förtryckaren och inkräktaren.

Den nuvarande kontexten: motstånd och blick mot framtiden

Efter två år av konflikt är situationen i Ukraina fortfarande spänd eftersom det ukrainska folket fortsätter att göra motstånd, med ett brett internationellt stöd bakom sig. Just för att hålla strålkastarljuset på och bekräfta detta stöd sammanträdde G7-ledarna i Kiev i går, på tvåårsdagen av attentatet, under det italienska ordförandeskapet.

G7-toppmötet

I mötet, som leddes av president Meloni, deltog Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Kanadas premiärminister Justin Trudeau, Belgiens premiärminister Alexander De Croo, som innehar det roterande ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, samt Biden, Förenta staternas president, Sunak, Storbritanniens premiärminister, Scholz, Tysklands förbundskansler, och Kishida, Japans premiärminister. Endast Frankrikes president Emmanuel Macron var frånvarande, upptagen med en ”svår dag” – som talman Meloni beskrev, och såg till att hans frånvaro motiverades och meddelades i förväg.

Bilateralt avtal Italien – Ukraina

Under toppmötet undertecknade president Zelensky och Italiens president Giorgia Meloni ett bilateralt avtal om säkerhetssamarbete mellan de två länderna. Vice premiärminister och utrikesminister Antonio Tajani (FI) hade redan meddelat detta under sitt anförande inför det italienska parlamentets gemensamma utrikes- och försvarsutskott: ”Jag ansåg det viktigt och brådskande att rapportera till er om förhandlingarna med de ukrainska myndigheterna om att underteckna ett bilateralt samarbetsavtal om säkerhet, som premiärministern förbereder sig för att underteckna. Jag anser det vara min plikt att inför parlamentet redogöra för innehållet och de kvalificerande aspekterna av de pågående diskussionerna, som vi hoppas kunna slutföra under de närmaste dagarna.”

Inga åtaganden eller skyldigheter kommer dock att uppstå till följd av avtalet på internationell eller finansiell rättslig nivå, och därför kommer ingen parlamentarisk ratificering att krävas. Ett avtal, som det mellan Italien och Ukraina, bekräftar och skapar en solid grund för ett långsiktigt partnerskap inriktat på flera punkter och mål. Från militärt till ekonomiskt och militärt samarbete, från stärkt säkerhet till samarbete i cyber- och underrättelsefrågor, från åtagande om humanitärt stöd och återuppbyggnad till samarbete som syftar till att garantera livsmedels- och energitrygghet för Ukraina.

Slutsatserna från toppmötet

Zelensky hoppas att ”2024 kommer att bli det avgörande året för långsiktig säkerhet” medan G7-ledarna i slutsatserna förklarar ”Vi uppmanar Ryssland att omedelbart och fullständigt upphöra med sitt angreppskrig och ovillkorligen dra tillbaka sina militära styrkor från det territorium som internationellt erkänts tillhöra Ukraina”. Målet är att uppnå en ”global, rättvis och varaktig fred, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga och internationell rätt och med respekt för Ukrainas suveränitet och territorium”.

Ett ögonblick av betydande solidaritet där alla ledare bekräftade sitt ”orubbliga stöd för Ukraina”, med 50 miljarder från EU, Japans ingripande till stöd för Ukrainas offentliga budget, den nya finansieringen från Kanada och det kollektiva åtagandet att stödja den ukrainska ekonomin och fylla det återstående nationella budgetgapet för 2024.
Och medan kriget fortsätter ser världen med hopp på en lösning av konflikten.