fbpx

Putin tillkännager mobilisering och ryska medborgare flyr till EU

Politik - oktober 18, 2022

Sedan början av aggressionskriget mot Ukraina har ryska medborgare som söker skydd i Europeiska unionen överstigit en miljon.

Ett liknande antal ryska medborgare har sedan krigets början beslutat att korsa gränserna för sina europeiska värdländer och återvända till moderlandet.

Siffror som berättar historier, rädslor, förhoppningar, känslor som följer med och kontrasterar varandra, beroende på erfarenheter och idéer hos den enskilda personen eller familjen som står inför ett säkert svårt val, vilket det än må vara.

Frontex, den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som nyligen meddelade att flödet av människor från Ryssland till Europa har ökat med 30 procent, samlar in dessa siffror.

Under den senaste veckan har enligt rapporter minst 66 000 ryska medborgare tagit sig in i EU, i de flesta fall genom att använda ”rutter” som innebär att de passerar gränsen till Finland eller Estland.

Vi talar om en ökning på nästan en tredjedel mer än genomsnittet under den senaste veckan, men detta språng framåt tvingas krascha mot den ”mur” som Finland har rest från och med i kväll.

Den skandinaviska staten har faktiskt meddelat att man stänger sina östra gränser för personer som kommer från Ryssland och tillåter tillträde av bevisade arbetsrelaterade skäl, besök hos släktingar eller behov av medicinsk behandling. Alla skäl ska dokumenteras.

Upptrappningen av situationen orsakades av den så kallade ”partiella mobiliseringen” som Vladimir Putin tillkännagav för några dagar sedan.

Detta är en ”uppgradering” av konflikten med Ukraina som innebär en rad särskilda åtgärder som ingår i ett dekret som undertecknats av den ryske presidenten, t.ex. att 300 000 reservister kallas till vapen, bland dem många människor som nu är olämpliga för krig, utan aktuell utbildning som gör att de snabbt kan bli användbara igen för landets militära sak.

Putins beslut utlöste kaos och ledde till protester i olika städer och regioner och till att tusentals demonstranter greps. De flesta av gripandena gjordes mellan S:t Petersburg och Moskva. Många unga människor kämpar i dag mentalt för att förena den patriotiska känslan, som alltid är mycket stark i hela befolkningen, med en total eller partiell ovilja mot konfliktsituationen med Ukraina.

Västmedierna dokumenterar så gott de kan de dramatiska scenerna, som drivs av de skärpta sanktionerna mot demonstranterna, vilka motiveras just av den nödsituation som kriget har orsakat.

Dessutom måste vi ta hänsyn till hur märklig denna mobilisering är, i början av det som hela västvärlden har kallat ”den farsartade folkomröstningen”. Övergången från specialoperation till partiell mobilisering är kopplad till behovet av att ge militär täckning för annekteringen av territorierna Donetsk, Lugansk, Kherson och Zaporizhzhya.

Nu måste de ryska medborgare som är motståndare till Putins krig, men som ändå är kallade att slåss, ta itu med den bepansrade finska gränsen och de inreserestriktioner som redan tillämpats under de senaste dagarna av andra stater som berörs av ankomsten.

Dessutom finns det en annan aspekt av Moskvas reaktion på dem som vägrar att slåss. Enligt New York Times har de myndigheter som överlämnat dem sina vapenhandlingar under de senaste dagarna kontaktat många flyktingar som stod i bilkö vid gränsen till Georgien (officiellt av turistskäl).

Frontex rapporterar dock att många desperata människor som flyr från Moskva har uppehållstillstånd eller visum för EU:s medlemsstater eller Schengenländer, medan andra har dubbelt medborgarskap.

Antalet olagliga resor och olagliga vistelser för många ryska medborgare som redan befinner sig i EU men som har tillstånd som vid någon tidpunkt kommer att löpa ut och inte längre kan förnyas kan komma att öka inom den närmaste framtiden.

Om den ryska regeringen meddelar att den ryska regeringen stänger gränserna för alla potentiella värnpliktiga, i kombination med intensifierad mobilisering och förtryck mot dem som protesterar, kan fenomenet öka till aldrig tidigare skådade nivåer.

The text was translated by an automatic system