fbpx

Размена EUR/USD: причини и последици, ризици и можности.

Политика - септември 19, 2022

Курсот на евро/долар (ЕВРО/ УСД) во последните сесии продолжува да следи среднорочен негативен тренд во корист на доларот. Курсот ЕУР/УСД се искачи од 1,14 на почетокот на годината на нивоа под паритетот што го немавме забележано 20 години, што е важен удел и на психолошко ниво. Девизниот курс ЕУР/УСД на 25 август 2022 година достигна 0,9985.

Паритетот EUR/USD е во центарот на вниманието на сите светски валутни пазари. Треба да се вратиме во периодот на дотком кризата (2000-2002) за да видиме такви нивоа кога, во оваа прилика, девизниот курс го допре историски најниско ниво од 0,82, а стресот на единствената валута главно се должи сега, до енергетските притисоци. Тоа е момент на неизвесност за Европа и поради инфлацијата предизвикана од шокови во понудата (поради трошоците за енергија), така и од економската нестабилност, следствено, разликата помеѓу стапките на еврото во однос на доларот се зголемува (како што е објаснето подолу).

Техничката анализа покажува дека нивоата на поддршка што треба да се следат се на паритет ЕУРО/УСД и околу областа 0,98, додека нагорните, сепак, нивоата на отпор на областа 1,05 треба да се почитуваат.

Проблемот со овие нивоа е поврзан и со големиот број шпекулативни позиции за зајакнување на „нето долгот“ долар, дури и ако тие сè уште не достигнале прекумерни количини. Ниската веројатност за разрешување на геополитичките тензии и континуираните несигурности за зголемувањето на стапките, не прават ништо друго освен во корист на доларот како валута/безбедно засолниште.

Претседателот на Банката на федерални резерви Џером Пауел, во не премногу долг говор на симпозиумот за економска политика на Џексон Хол во 2022 година „Преоценување на ограничувањата на економијата и политиката“, беше многу прецизен во повторувањето на своите пораки: „Враќањето на стабилноста на цените ќе потрае многу време и употребата на нашите алатки за балансирање на понудата и побарувачката. Намалувањето на инфлацијата до 2% веројатно ќе бара период на раст со слаб тренд“. Овие изјави не им се допаднаа многу на пазарите, бидејќи се чекаше пооптимистички став, особено според благо подобрите податоци забележани во јули. Овие интервенции за напад на потрошувачката се оправдани со фактот дека, додека во случаи на инфлација предизвикана од шокови на побарувачката, рестриктивните монетарни политики (зголемување на каматните стапки) имаат речиси непосреден ефект, во сегашниот случај, од друга страна, на намалување на инфлацијата нивоа од понудата, само зголемувањето на стапката не може да биде доволно, но побарувачката мора да се усогласи со понудата и единствениот начин да се направи тоа е да се олади самата побарувачка. За Европа, особено, шокот од понудата е уште поизразен, целосно егзоген, поради што зголемувањето на стапката на ЕЦБ служи за контрола на инфлациските очекувања во однос на енергетскиот шок. Сликата на ЕЦБ е посложена од стратегијата на ФЕД за затегнување, поради што во момент на нестабилност и неизвесност се подгрева предноста за доларот.

Оваа статија се обидува да ги сумира причините и ефектите на тековниот девизен курс ЕУРО/УСД од макроекономска гледна точка.

Европа од почетокот на годинава е во центарот на економските и геополитичките прашања поради руско-украинскиот конфликт. Зависноста на Европа од рускиот гас, особено од Германија, ја истакна силната разлика во снабдувањето со остатокот од светот, што доведе до нагло зголемување на цените на енергијата и последователно поголемо оптоварување за домаќинствата и индустријата. Накратко, сегашната ситуација може да ни дозволи само да претпоставиме неизбежно негативно сценарио за раст. Помислете, на пример, на макроподатоците објавени од Германија во кои има првиот месечен трговски дефицит од 1991 година поради високите трошоци за увоз и помалата извозна побарувачка.

Од страната на финансиските и валутните пазари, оваа ситуација нуди оперативни сознанија за репозиционирањето на финансиските портфолија, во поглед на веројатната европска рецесија што пазарите веќе се чини дека ја намалуваат и тежи на овие падови, силниот и траен притисок на гасот. рационализирање, поопшто зголемување на цените на стоките.

На фронтот на ЕУ, постои загриженост за овој ризик и се разгледуваат различните тактички и стратешки решенија што треба да се спроведат за борба против овие удари врз бизнисите и потрошувачите, бидејќи тоа го плаши сеништето од можна стагфлација.

Шокот на понудата поради зголемувањето на производствените трошоци и зголемувањето на инфлацијата, го забавува растот во Европа, што доведува до слабеење на еврото во однос на доларот.

Што се однесува до состојбата на американскиот долар, од друга страна, познато е дека американската економија има поголеми нивоа на автономија на енергетскиот и суровинскиот фронт, особено природниот гас. Затоа, во услови на глобална економија во силно забавување од почетокот на годината, поради порастот на инфлацијата, рестриктивната политика на централните банки и руско-украинскиот конфликт кој се чини дека не престанува лесно, загриженоста на инвеститорите ги туркаат да го пренасочат својот интерес кон безбедносната валута пар екселанс, американскиот долар, акумулирајќи ликвидност. Сепак, ова се само дел од причините кои ја оправдуваат неговата апрецијација, всушност, дури и особено рестриктивната монетарна политика на ФЕД, чие зголемување на каматните стапки има за цел што побрзо да ја контролира инфлацијата, придонесе за проширување на диференцијалот долар-евро.

Најчесто поставуваното прашање меѓу експертите од индустријата секако е поврзано со потенцијалната сила на американскиот долар. Никој не знае до каде ќе оди силата на американската валута, но економските податоци мора одвреме-навреме да се анализираат. Во овој поглед, интересни ќе бидат податоците за инфлацијата и вработеноста во САД, што ќе помогне да се одлучи за интензитетот и брзината на последователните зголемувања на стапките од страна на ФЕД.

Интервенциите на Централните банки истакнуваат дивергенција во пристапот кон спроведувањето на монетарната политика на Федералните резерви во однос на Европската централна банка. Секако, целта на двете централни банки е да ги спроведат сите тактики што ги поседуваат за да ја вратат контролата врз инфлацијата. Во случајот со Соединетите Држави, само веројатното слабеење на економскиот раст и падот на инфлацијата би можеле да ја наведат ФЕД да ја олесни својата рестриктивна политика, но дотогаш доларот треба да одржува толку високи нивоа.

Наместо тоа, фокусирајќи се на слабоста на еврото, треба да се укаже на некои ефекти од оваа состојба, како што е позитивниот поврзан со извозот: со слаба валута можете полесно да извезувате, фаворизирајќи ја конкурентноста на европските компании.

Единствениот проблем очигледно останува инфлацијата, чие зголемување може да го апсорбира овој позитивен ефект на монетарната размена. Споредено со досега испитуваниот курс ЕУРО/УСД, треба да се запомни дека Соединетите Американски Држави претставуваа во 2021 година за Италија, на пример, третиот дестинација пазар за извоз на модата, додатоците, механиката и земјоделско-прехранбениот сектор, за вредност од приближно шеесет милијарди долари, но, од друга страна, се разбира, увозот е поскап. Во овој прецизен контекст, цените се зголемуваат не само за американските високотехнолошки производи, туку и за снабдувањето со енергија. Размислете, на пример, за купување нафта, чија цена за барел е изразена во долари и повторно, размислувајќи за алтернативите за снабдување, хипотезите што циркулираат се да се компензира намалувањето на испораките на руски гас, со увоз на течен гас од Обединетите нации. Државите, плаќајќи го, очигледно, во долари.

Како заклучок, последиците од девизниот курс ЕУРО/УСД имаат реперкусии и врз туристичкиот сектор како што се туристичките капацитети, сместувањето и купувањата за Американците во Европа. Сигурно се појавува предност во корист на Европа која со обновувањето на туристичките текови сигнализира економски придобивки за поврзаните индустрии.

Автор: Катја Франчито

The text was translated by an automatic system