Политика
Политика - септември 19, 2022

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПОРАВУВАЊЕ И ОТПОРНОСТ: АЖУРИРАЈ ГО ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕАЛНИ ПОТРЕБИ

Како што се приближуваше гласањето да и се даде на земјата нова влада, во Италија се разгоре жестока дебата за NRRP и дали да се побара или не нејзино преобликување на европско ниво. Но,...