Политика
Политика - мај 16, 2022

Чудното однесување на европските институции

Постоењето на несогласувања меѓу националните судови и Судот на правдата на Европската Унија, во принцип, е феномен што не треба да го изненади правникот; како различни надлежни тела, тие можат да донесат различни, па...