fbpx

Дополнителен аванс за европска картичка за попреченост

Здравје - декември 14, 2023

По претходен напис во септември , Комитетот за вработување и социјални прашања на Европскиот парламент побара од Одделот за внатрешна политика за економски, научни и политики за квалитет на живот за анализа на предложената директива за таканаречената европска карта за попреченост.

Покрај силните страни и можностите, анализата, објавена во ноември, препознава дека има недостатоци.

Картичката има за цел да овозможи „ограничена преносливост“ на национално признатиот статус на попреченост. Во пракса, граѓаните на ЕУ кои ја поседуваат картичката како што е издадена од земја-членка може да бидат препознаени од давателите на услуги во друга земја-членка – земјата-членка домаќин – на еднаква основа со лицата со попреченост кои живеат во таа земја.

Тоа повлекува веќе прилично широка преносливост на национално признатиот статус на попреченост. Пред сè, давателите на услуги можат да бидат јавни или приватни; во првиот случај, тоа изнесува одредена преносливост на бенефиции за социјално осигурување (medicare).

Второ, ако таа преносливост во корист на граѓаните на ЕУ се прошири и на други граѓани кои живеат во земја-членка на ЕУ, опсегот дури ќе се прошири на многу поширок размер.

Трето, земјата-членка-домаќин е обврзана да доделува права врз основа на престој во таа земја-членка, сигурно редослед на обврски многу поширок од оние што им се доделени на државјаните на земјата-членка.

И четврто, преносливоста се доделува дури и кога патувачките граѓани не ги исполнуваат условите за картичката доколку биле оценети во земјата-членка домаќин.

Одделот за политики за економски, научни и политики за квалитет на живот во Европскиот парламент може да ја нарече таа „ограничена“ преносливост. Врз основа на факти, ние не; особено ако се има на ум дека придобивките се однесуваат на семејствата и знаеме како одредени категории имигранти вообичаено ги злоупотребуваат таквите можности.

Од друга страна, предлогот не ги спојува Европската картичка за попреченост и европската паркинг карта, што значи дека корисниците треба да ракуваат со две картички наместо со една. Ова не изгледа многу ефикасно.

Интересно ограничување на опсегот на картичката се однесува на времето. Треба да се користи само за „краток престој“, можеби три месеци. Но, ова е прилично нејасно, бидејќи левичарската тенденција во Парламентот можеби ќе сака масовно да го зголеми овој временски распон.

Дополнителен предизвик што треба да се набљудува одговара на фактот дека картичката може да биде распоредена во дигитален формат, со сомневањата што некои членови на ECR со право ги покренаа за време на кризата „Ковид-19“. Дигиталните средства, во рацете на една криптократска комисија како онаа на чело со г-ѓа Фон дер Лајен, не се од намалена природа.

Предлогот, всушност, нема правна основа. Комисијата предложи четири, но земени еден по еден откриваат дека не се многу сериозни. Членот 53(1) ДФЕУ се однесува на дипломите на самовработените, што нема апсолутно никаква врска со Картичката. Член 62 TFUE го предвидува слободното движење на услуги во рамките на ЕУ, но предлогот за картичка предвидува слободно движење на лица, а не на услуги. Член 91 ДФЕУ одговара на заедничката транспортна политика; можеби ова би можело да важи за европска карта за паркирање, но сигурно не и за инвалидска карта, која нема никаква врска со транспортната политика. Конечно, член 21(2) од ТФЕУ предвидува граѓаните на ЕУ слободно да се движат и престојуваат на територијата на земјите-членки; иако повторно тоа е веќе постигнато со нашите национални лични карти, без потреба од европска инвалидска карта освен паркинг карта.

Се чини дека е разумно и соодветно да се заштитат лицата со посебни потреби. Сепак, дали ЕУ треба да го стори тоа или нема да биде поодговорна земјите-членки да се натпреваруваат едни против други во нивната соодветна извонредност и амбиција? Тоа е една од предностите на принципот на супсидијарност, а не помала.

Слика: Николас Шмит (Tageblatt.lu)