fbpx

Конзервативците ги поставија „принципите на Килкени“ за одржливо земјоделство

Животна средина - ноември 6, 2023

Уреднички. На нивниот состанок во Килкени, Ирска, конзервативците разговараа за тензиите во сегашниот европски пристап против глобалното затоплување. На пошироко ниво, тие изразија нелагодност кон идеолошки вкоренетиот пристап кој, под ознаката на зелените политики, ја загрозува иднината на важните сектори, вклучително и земјоделството, додека крајното влијание врз глобалното затоплување е дискутабилно.

Во секој случај, пристапот на Комисијата за издавање на зголемен број регулативи ги поткопува националните демократии и, со тоа, вистинскиот консултативен пристап што треба да биде во основата на секоја релевантна иновација во политиката. Земјоделците, на пример, беа цел на она што тие го сметаат за непријателско држење на некои влади што ризикува да ги избрка од пазарот. Иронијата на овој пристап е што нивното изгубено производство го преземаат земјоделците лоцирани надвор од ЕУ кои со задоволство го компензираат недостатокот. Тие го прават тоа потпирајќи се на самите (под)стандарди со кои ЕУ вели дека сака да се бори во нејзините сопствени политики и регулативи насочени кон европските земјоделци за култури и добиток. На постратешко ниво, овој став ја остава ЕУ ранлива на странските автократии кои се подготвени – и сега сè повеќе способни – да ја вооружат безбедноста на храната, како и критичните суровини потребни за нашата Зелена транзиција.

Наспроти овој лошо замислен пристап, суштината на разговорите меѓу панелистите и делегатите што се собраа во Килкени ја истакна важноста на следните пет принципи:

  1. Знаењето и искуството на европските земјоделци во одржливото земјоделство треба да се земат како релевантен придонес за сите регулативи и/или политики.
  1. Ваквите регулативи и/или политики треба да се фокусираат на стимулации и доброволно усогласување наместо на спроведување на правилата изготвени од службеници во моменти со мало познавање на секторот за кој станува збор.
  1. Одржливото земјоделство треба да има корист од повеќе инвестиции во истражување и иновации, а не само поголема регулатива.
  1. Новите мерки треба да бидат информирани со применливата анализа на трошоците/придобивките за да се обезбеди пропорционалност и релевантност.
  1. Секоја проценка на новите мерки треба да се прошири на реакцијата на нерегионалните играчи за да се избегне играчите кои не се членки на ЕУ слободно да се возат со истите тие мерки кои негативно ќе влијаат на земјоделците во ЕУ.

Со претстојните европски избори, овие Принципи ќе информираат за прагматистичка, еколошки здрава агенда што конзервативците ќе ја откријат пред електоратот на ЕУ.