fbpx

Europa på väg mot ny bostadskris

Handel och ekonomi - maj 28, 2024

Europa, liksom resten av världen, befinner sig i början av en ny bostadskris. För första gången sedan den ekonomiska och finansiella krisen 2008, vars effekter har varit kännbara på bostadsmarknaden, hotar den nya krisen Europas största medborgargrupp: medelklassen.

Otryggheten och till och med rädslan, hotet om att förlora taket över huvudet, för företrädarna för denna sociala kategori närmare extremhögern och företrädarna för den populistiska strömningen, som använder denna fråga, tillsammans med migrationsfrågan, för att få så många platser i Europaparlamentet som möjligt. Detta är slutsatserna i en studie som nyligen publicerades av The Guardian och som citerar en varning från en FN-expert. Enligt rapporten kommer den nya bostadskrisen att drabba inte mindre än fyra kategorier av européer.

”Bostadskrisen drabbar inte längre bara låginkomsttagare, invandrare eller familjer med ensamstående föräldrar, utan även medelklassen”, säger FN:s särskilde rapportör för bostadsfrågor Balakrishnan Rajagopal, enligt The Guardian.

Enligt vissa experter började bostadskrisen med den ekonomiska kris som uppstod i samband med kriget i Ukraina och har manifesterat sig i stigande inflation och energipriser, vilket har lett till en prisspiral som i sin tur har resulterat i lägre köpkraft. När det gäller bostadsmarknaden har krisen också sina direkta orsaker – en nedgång i byggsektorn, massiv invandring, särskilt till storstäderna, och brist på sociala åtgärder från regeringarnas sida.

Analytiker som citeras av The Guardian är av en annan uppfattning och menar att bostadskrisen började mycket tidigare och har fördjupats under det senaste decenniet och nu eskalerat. Enligt dem är den mest akut i storstäderna och orsakas av den massiva invandringen under det senaste decenniet samt turismen, som har ”vaknat upp” efter pandemin. Det märks i hela Europa, från Nederländerna till Portugal, från Grekland till Tyskland och i Storbritannien.

Bostadspriserna har ökat med 50% under det senaste decenniet

När det gäller köp har huspriserna i Europa stigit med nästan 50% under det senaste decenniet – 2010-2022. För hyrorna är ökningen under samma period nära 20%, enligt uppgifter från Eurostat. Prisökningen på hyresmarknaden är visserligen mindre omfattande, men den har en allvarligare inverkan, främst när det gäller de sociala grupper som påverkas.

Under de senaste månaderna har bristen på prisvärda bostäder lett till protester i flera av EU:s huvudstäder och större städer, som Lissabon, Amsterdam, Prag, Milano och London. Det finns europeiska länder där mer än 20% av hushållen lägger mer än 40% eller mer av sin nettoinkomst på hyra. För unga människor äter de nuvarande hyrespriserna upp ungefär hälften av deras inkomst, och bolånen är så mycket som 10 gånger den genomsnittliga lönen.

I Tyskland, det enda landet i Europa där hyresgästerna är fler än husägarna, har hyrorna stigit astronomiskt, särskilt i storstäderna. I Berlin har hyrorna stigit med 9% på ett enda år: för en lägenhet på cirka 60 kvadratmeter är den genomsnittliga månadshyran mer än 800 euro och i München ännu mer, 1 115 euro för en lägenhet av samma storlek, enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det finns många orsaker till detta, bland annat det mycket lägre antalet nya bostäder som byggs jämfört med efterfrågan.

I Tyskland saknas det mer än 800.000 bostäder och behovet ökar. Den federala regeringens ambitiösa plan att bygga 400.000 bostäder per år, inklusive 100.000 sociala bostäder, är svår att uppnå på grund av höga kostnader och stigande räntor. Nästan 10 miljoner människor i landet, främst familjer med en förälder, bor trångt – det visar uppgifter från Federal Statistical Office.

Situationen är ännu mer desperat i Litauen, där hyrorna har stigit med upp till 144%, och Irland, där ökningen redan är över 80%. I slutet av förra året låg hyran för en lägenhet med ett sovrum i centrala Dublin på över 1.900 euro, medan den i den mindre attraktiva västra delen av staden låg på 1.300 euro.

Rumänien – 35% hyreshöjningar, huspriser – 25% höjningar

Enligt lokala specialister har Rumänien också sett betydande ökningar av fastighetspriser och hyror, men ökningen har ännu inte nått samma nivå som i väst. Mellan 2010 och 2023 steg hyrorna i Rumänien med i genomsnitt 35%, medan priset för att köpa en bostad ökade med 25,5%. Experter påpekar att priserna inom detta intervall dock är ett genomsnitt, som hålls nere något av priserna i mindre städer.

Inflationen under de senaste två åren har slagit hårt mot bostadsmarknaden och prisökningarna på byggmaterial är rekordhöga jämfört med tidigare år. Trots dessa ökningar ligger Bukarest (Rumäniens huvudstad) fortfarande under EU-genomsnittet för hyror, även om den ekonomiska börda som denna månatliga kostnad innebär för unga människors eller ensamstående föräldrars inkomster är betydande. I slutet av förra året var det genomsnittliga hyrespriset för en lägenhet med två sovrum 558 euro, en ökning med 16% jämfört med samma period förra året. Med en genomsnittlig nettolön i Rumänien på drygt 900 euro förra året kan man säga att för många rumäner gick mer än hälften av inkomsten till hyran. Trots detta ligger Bukarest under de stora europeiska huvudstäderna, där till exempel Paris betalar 80% av den genomsnittliga nettolönen och Berlin 70%.

Bostadskris, politiskt utnyttjad

Under dessa omständigheter har den europeiska bostadskrisen, som utlösts av stigande hyror och skyhöga fastighetspriser, blivit en viktig fråga inför valet till Europaparlamentet, som utnyttjas till fullo av populistiska partier, visar The Guardians analys. Vid sidan av invandringsfrågan skulle invandringskrisen kunna utnyttjas framgångsrikt av dessa politiska partier, som enligt EU-undersökningar skulle kunna bli nummer ett i nio EU-länder och nummer två eller tre i nio andra, säger Guardian-analytiker. De nämner Nederländerna, där det högerextrema partiet under ledning av Geert Wilders vann parlamentsvalet 2023 på invandrarfientliga budskap som skylldes på bostadskrisen, som ett exempel på hur bostadskrisen kan påverka val. Enligt Geert Wilders är det också utländska studenter, vars antal har ökat kraftigt under de senaste åren, som bär skulden till bostadskrisen.

Problemen i Nederländerna började för mer än 10 år sedan när inte bara hemlösa utan inkomst utan även unga och gamla människor som hade jobb eller pension men inte längre hade råd att betala hyra började ansöka om sociala bostäder. Ett genomsnittligt hus i Nederländerna kostar nu 452 000 euro, vilket är mer än 10 gånger den genomsnittliga årslönen på 44 000 euro. Huspriserna har fördubblats under de senaste 10 åren och i de mest eftertraktade områdena är ökningen så mycket som 130%.

Hyrorna i den privata sektorn, som står för cirka 15% av det totala bostadsbeståndet, har också stigit kraftigt. Ett enkelrum i ett hus i Amsterdam kostar 950 euro i månaden, en studio kostar minst 1 500 euro eller mer och en lägenhet för tre personer kostar 3 500 euro. Samtidigt är väntetiden i den sociala bostadssektorn, som är ungefär dubbelt så lång som för privata bostäder, i genomsnitt sju år i hela landet – men i storstäderna, särskilt Amsterdam, kan den vara så lång som 18 eller 19 år.

Analytiker som citeras av The Guardian menar att detta beror på regeringens politik sedan början av 2010-talet, då Ministry of Housing and Planning avskaffades och försäljningen av bostäder avreglerades. Detta har resulterat i att cirka en fjärdedel av lägenheterna i landets större städer ägs av privata investerare. Till detta kommer en rad andra lagstiftningsåtgärder, t.ex. att subventionerna för bostadsbyggande försvinner eller att bolåneskattebefrielsen för köpare avskaffas. Dessa var avsedda att hjälpa unga människor att köpa sin första bostad, men hjälpte i stället befintliga hyresvärdar att investera i fler fastigheter och höja hyrespriserna.

”Europa drack Kool-Aid på 1980-talet … marknaderna var bra, planeringen var dålig” (…) ”Men marknaden tar bara hand om sig själv. Om man tar bort den statliga planeringen är det ingen som tillhandahåller bostäder. Och det är detta som gör det möjligt för PVV (det högerextrema partiet i Nederländerna) att till exempel skylla den nederländska krisen på invandrare, trots att det inte finns några bevis för att invandrarna bär skulden. Om vi vill stoppa extremhögerns framfart och beröva den lite syre måste saker som bostäder ses som grundläggande rättigheter”, säger FN:s särskilde rapportör för bostadsfrågor Balakrishnan Rajagopal, citerad av The Guardian.